close

Het lijkt een formaliteit. De Eerste Kamer besluit dinsdag of ze klaar is voor een debat en stemming over CETA. Maar als ze kiezen voor nog een ronde schriftelijke vragen, dan tillen ze CETA over de verkiezingen heen. En dat is waarschijnlijk precies de bedoeling.

Stuur de Eerste Kamerleden nu een oproep om *voor* de verkiezingen over CETA te stemmen!

De Eerste Kamer begon in maart van dit jaar met de behandeling van CETA, nadat de Tweede Kamer het ternauwernood had goedgekeurd, met de voltallige oppositie tegen. In de Eerste Kamer heeft de oppositie de meerderheid en leek de kans groot dat Nederland CETA zou wegstemmen. Als één land tegen CETA stemt, moet het hele verdrag worden gestopt.

In de tussentijd heeft de Eerste Kamer twee keer een lange reeks schriftelijke vragen ingediend bij de regering en heeft ze een deskundigenbijeenkomst georganiseerd, waarbij ook onder andere Milieudefensie en de FNV mochten aanschuiven voor een kritisch geluid. De beantwoording van de regering van de tweede reeks vragen was vooral een herhaling van wat er al eerder gezegd was. Er stond nauwelijks nieuwe informatie in.

Toch wil een deel van de Eerste Kamer nu waarschijnlijk een derde reeks schriftelijke vragen indienen. Voordat die beantwoord zijn, zijn we maanden verder en voordat je het weet zijn de verkiezingen en ziet de politieke situatie er heel anders uit.

Want dan komt CETA op tafel te liggen bij de partijen die gaan praten over het vormen van een nieuwe regering. En dan dreigt CETA wisselgeld te worden voor onderwerpen die partijen aan tafel belangrijker vinden. De PvdA belooft dan bijvoorbeeld voor CETA te stemmen in ruil voor iets anders.

Een verdrag met zo weinig draagvlak mag niet via de achterkamertjes doorgedrukt worden. Daarom roepen we de Eerste Kamer op om CETA nog *voor* de verkiezingen in stemming te brengen. Nu is het moment om kleur te bekennen. We willen weten welke partijen voor mensen boven multinationals stemmen, voordat we naar de stembus gaan!

Doe mee en mail nu de Eerste Kamerleden!